Mørebenkkonferansen og Årskonferansen med tydelige budskap

Økonomiprofessor Jørn Rattsø fra NTNU var tydelig i sin tale til bedriftsledere og stortingspolitikere på Mørebenkkonferansen/Årskonferansen denne uken. "Fylket og regionreformen er død. Det som betyr noe i fremtiden er byene og hvordan vi klarer å utvikle disse."

#205

Økonomiprofessor Jørn Rattsø, NTNU.

Publisert 16.02.17

Møre og Romsdal

Han var også klar på at Møre og Romsdal har ingen ting å frykte i forhold til Trøndelag. Han mener at det skjer ingen ting der som vil konkurrere med Møre og Romsdal. "Fylket har ikke nok viktige oppgaver til at det vil få betydning", sier Rattsø til Sunnmørsposten. Det som er en trussel for Ålesundsregionen i dag er Bergen og Trondheim, mener Rattsø.

Styreleder Erik Berg i Møreaksen kom også med klare meldinger til politikerne; dersom ikke Møreaksen blir påbegynt i 2018, er det kun et annet alternativ, og det forblir ferge. Det er ikke tid for omkamp om denne saken, og den må inn i Nasjonal Transportplan nå. En omkamp vil ikke kunne resultere i at pengene flytter til andre prosjekter i fylket – de forsvinner ut til andre deler av landet.

Under temaet Made in Norway viste næringslivet at det utvikles og satses på mange nye, innovative, grønne løsninger og produkter i vårt fylke, innen havbruk, nullutslippsferger, autonome skip og ikke minst Nordic Wildfish' fokus på ressurs- og miljøbesparing. Nordic Wildfish ble kåret til årets nyskaper på konferansen.

100 deltagere fikk mye spennende, nyttig og interessant informasjon og mulighet til å utfordre Mørebenken som stilte til paneldebatt.