Næringslivets økonomibarometer

Næringslivets økonomibarometer har blitt utarbeidet av NHO siden høsten 2002. Formålet er å gi et anslag på aktivitetsnivå og behov for arbeidskraft i næringslivet. Barometeret kan brytes ned på region og næring.

Publisert 03.10.17

Møre og Romsdal

Sjekk tallene for Møre og Romsdal her - og for de forskjellige næringene.

Last ned Økonomisk overblikk 3/2017 her.