Nasjonal Transportplan – fergefri E-39

Planetatenes forslag til Nasjonal Transportplan ble lagt frem i mandag 29. februar. NHO Møre og Romsdal er skuffet over at de viktigste samferdselsprosjektene i Møre og Romsdal ikke er høyt nok prioritert i forslaget. Ambisjonen er å få oppstart på våre fjordkryssinger tidligst mulig i kommende NTP.

Publisert 02.03.16

Møre og Romsdal

Fergefri E-39 er viktig for å redusere avstanden mellom våre tre største byer i Møre og Romsdal og samferdsel er nøkkelen som kan åpne opp mye uforløst potensiale når det gjelder å tenke større bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dette er også en viktig forutsetning for å bygge større kommuner.

Fergefri E-39 og er særdeles viktig å få på plass for næringsliv og innbyggere på Vestlandet. Næringslivet skaper store verdier i vår del av landet og gode samferdselsløsninger er viktig for konkurransekraften. Utredninger av samfunnsøkonomisk nytte av fergefri E-39 dokumenterer at prosjektet vil gi stor nytteverdi også i resten av landet. Fergefri E-39 er med andre ord ett av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjektene nasjonalt.  

Næringslivet har store forventinger til prioriteringene i Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 som regjeringen skal vedta våren 2017. Den høyeste økonomiske rammen må velges. NHO Møre og Romsdal skal arbeide videre for å få våre fjordkryssinger fergefri E-39 inn i Nasjonal Transportplan. Planforslaget skal nå ut på høring og vi skal bruke tiden godt i månedene fremover for å få gjennomslag i departementet. Det er nå arbeidet starter!