NAV Pressemelding

NAVs Bedriftsundersøkelsen 2014

Nesten 700 bedrifter har svart på årets bedriftsundersøkelse som har som hovedmål å kartlegge rekrutteringsproblem, og spesielt innen hvilke yrker det er mangel arbeidskraft. I tillegg svarer bedriftene på om de venter flere eller færre ansatte neste år, samt om det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. Datainnsamlingen var i februar og mars, i forhold til rekrutteringsvansker svarer de for de siste tre månedene.

Publisert 03.06.14

Møre og Romsdal

Hovedresultater for Møre og Romsdal

Hovedkonklusjonen er at bedriftene fortsatt har en del rekrutteringsutfordringer, selv om mangelen på arbeidskraft var større i fjor. Møre og Romsdal er fortsatt blant de fylkene der bedriftene har størst utfordringer med å skaffe arbeidstakere med ønskede kvalifikasjoner. 

 • 22 prosent av bedriftene venter flere ansatte neste år, 13 prosent venter færre ansatte
  • Noe svakere forventninger enn de fire siste årene, men ikke store endringer
  • Bedriftene i Møre og Romsdal har omtrent har samme forventinger til økning av ansatte som resten av lande
 • 15 prosent av bedriftene har hatt mislykkede rekrutteringer siste tre måneder
  • Betyr her at de enten ikke har rekruttert(sju prosent), eller har rekruttert lavere/annen kompetanse(åtte prosent).
  • I 85 prosent av tilfellene skyldes dette mangel på kvalifiserte søkere.
  • Møre og Romsdal er blant de fire fylkene med høyest andel bedrifter som har mislykkede rekrutteringer grunnet søkernes kvalifikasjoner.
  • Drøyt 17 prosent bedriftene svarer at det er aktuelt å rekruttere fra utandet, ned fra nesten 20 prosent i 2013.

 

 • Mangel på arbeidskraft, 1 600 mislykkede rekrutteringer siste tre måneder
  • Reduksjon fra i fjor, da det var 2 500 mislykkede rekruteringer i samme periode
  • Målt i forhold til arbeidsstyrken er det bare fire fylker som har større mangel
  • Næring: Størst mangel innen helse og sosialtjeneste, byggebransjen, varehandel og undervisning
  • Yrke: Størst mangel innen helseyrker som sykepleier, helsefagarbeider og legespesialister. Det er også mangel på lærere/førskolelærere,  ingeniører, betongarbeidere, elektrikere og rørleggere.

 Se hele undersøkelsen her.