NHO Møre og Romsdal i møte med statsråd Jan Tore Sanner

NHO Møre og Romsdal var i dag invitert til møte med Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner – tema for møtet var «Hvordan spille hverandre gode på Sunnmøre – blå næringers samspill med by og byregioner».

Publisert 10.12.15

Møre og Romsdal

Statråd Sanner gjennomfører slike møter i alle regioner, og informasjonen skal bidra til grunnlag for ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter.

NHO Møre og Romsdals styreleder Karl Inge Rekdal (Sykkylven Stål AS) stilte på møtet, med følgende saker med til møtet:

Møre og Romsdal har et bredt næringsliv innenfor olje og gass, maritim, mobil, fisk og oppdrett, og turisme. NHOs visjon er å styrke næringslivet og forme fremtiden, og å fungere som et verktøy for 24000 medlemsbedrifter i Norge og 560 000 arbeidsplasser.

NHOs forventninger til ny stortingsmelding

Temaet "vekstkraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner, distriktspolitikk under nye forutsetninger og attraktive bymiljø" er en debatt NHO på forskjellige måter dette året engasjert seg sterkt i. Med årskonferansen "#7millioner" satte NHO fokus på viktigheten av velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Her vil vi trekke frem de viktigste rammebetingelsene for et konkurransedyktig og framtidsrettet næringsliv, og i denne sammenheng spesielt 3 forhold:

 • Omstilling i offentlig sektor – kommunereform
 • Behovet for konkurransedyktig skattenivå
 • Behovet for økt satsing på samferdsel for å bygge byene i fylket tettere sammen.

Omstilling i offentlig sektor - kommunereform

 • I næringslivet må vi omstille oss kontinuerlig for å være konkurransedyktige. Dagens leveranse holder ikke neste år, vi må utvikle produktene, effektivisere oss og skape nye verdier.
 • Enhver bedrift er til for omgivelsene. Vi er til for kunden.
 • På samme måte er det offentlige til for innbyggere og næringslivet – derfor har vi i næringslivet forventninger til kommunereformen.
 • Omstilling er en kontinuerlig prosess i næringslivet, da burde det ikke være for mye for langt at det offentlige med åpent sinn vurderer en kommunestruktur som stammer fra 60-tallet.
 • Næringslivet trenger slagkraftige kommuner som kan tilby både innbyggere og bedrifter gode tjenester og ikke minst legger rammer for videre verdiskaping.
 • Kommunereform – umulig uten overordnede retning. Vi savner tydeligere signaler fra politikerne om hva målet med omstillingen skal være.

Konkurransedyktig skattenivå – insentiver til investeringer

 • Noe av det viktigste for norsk økonomi nå er å legge til rette for økte investeringer i fastlandsøkonomien. Vi er i en omstilling for å få flere bein å stå på som nasjon.
 • Da må skattesystemet gi insentiver til å investere i nye næringer, ny teknologi og nye arbeidsplasser.
 • Vi må også ha et konkurransedyktig skattesystem, der selskapsskatten settes ned. Norge ligger etter internasjonalt og landene rundt oss setter ned selskapsskatten.
 • Mange av bedriftene i regionen her er også opptatt av formuesskatten. Flestepartene av bedriftene i landet er mindre bedrifter, mange er privat eid særlig i denne regionen. Det er sysselsetting det er snakk om. Blir feil å ta ut penger av bedriftene for å betale formueskatt fremfor å la verdiene ligge igjen til videre verdiskaping.
 • Siste poenget når det gjelder skatt er at vi må ha forutsigbarhet. Derfor bør det bli en skikkelig reform og ikke bare satsjusteringer. 

Samferdsel – bygge sammen byene i regionen

 • Samferdsel er viktig for å bygge sammen de tre byene og gjøre området mer fleksibelt og mobilt.
 • Samferdsel er nøkkelen som kan åpne opp mye uforløst potensiale når det gjelder å tenke større bo- og arbeidsmarkeder i fylket vårt.
 • Da må det føres en arealpolitikk der boliger og arbeidsplasser lokaliseres rundt kollektivknutepunkter, og vi må trolig bygge høyere og tettere i pressområder. Her må også kommunestruktur og samferdsel sees i sammenheng.
 • Det er positivt at man lager en felles melding fremfor å lage en for byene og en for distriktene.

Se reportasje i Sunnmørsposten om møtet.