Nyskapingsprisen 2014

NHO Møre og Romsdals Nyskapingspris 2014 til Rolls-Royce Marine

Rolls-Royce Marine er tildelt NHO Møre og Romsdals Nyskapingspris 2014 for sitt "Environship Consept". Prisen ble delt ut av NHOs president Tore Ulstein på Årskonferansen i Molde 15. mai.

NHO Møre og Romsdals Nyskapingspris deles ut av NHO president Tore Ulstein til Per Egil Vedlog og Kristian Blø Olsen fra Rolls-Royce Marine.

Publisert 15.05.14

Møre og Romsdal

Rolls-Royce-konsernet ble stiftet i 1904, og etablerte seg i Norge i 1999. Rolls-Royce Marine AS eies av Rolls-Royce plc, som er notert på London-børsen.

Visjonen til Rolls-Royce-konsernet er ”Better Power for a Changing World.”

Konsernet opererer i fire hovedmarkeder: Sivil luftfart, militær luftfart, maritim og landbasert energi. Det norske selskapet er en del av Marinedivisjonen. De leverer skipsdesign, - systemer og -utstyr til en rekke ulike fartøy. Offshore, handelsfartøy og service/ettermarked er de tre hovedmarkedene for virksomheten til Rolls-Royce i Norge.

Rolls-Royce Marine's egen beskrivelse:

"Environship et en av flere nyskapende løsninger vi har introdusert i markedet de siste årene. Environship-konseptet kombinerer en rekke innovative systemer fra Rolls-Royce, som sammen bidrar til en reduksjon av CO2-utslipp med mer enn 40 prosent. Dette inkluderer det integrerte ror-propellsystemet Promas, HSG (Hybrid akselgenerator), Rolls-Royce gassmotor og -systemsamt et Wave Piercing skrogdesign.

Det første fartøyet som ble levert basert på Environship konseptet er en fiskeforbåt for rederiet Eidsvaag bygget av Vard Aukra i Møre og Romsdal. To godsskip er for tiden under bygging i Kina for det norske rederiet Nor Lines.

Rolls-Royce Marine AS har hundrevis av patenter registrert i mange land. Environship-konseptets unike baug/bulb-design alene er nå patentert i EU, Kina og Russland.

Environship er på mange måter et godt eksempel på hvordan vi tenker skipsutvikling - sammen på tvers av hele organisasjonen vår.  Mange produkter og systemer som utvikles og produseres i Møre og Romsdal gir til sammen et fartøy som eieren kan leve godt med lenge – med langt mindre miljøfarlige utslipp. Det er mange av våre ansatte som over flere år har vært med å skape det som ligger bak et slikt konsept. 

Juryens begrunnelse:

Rolls-Royce Marines Environship Concept kombinerer flere innovative løsninger som øker energieffektiviteten på skip, og bidrar til betydelig utslippsreduksjon. Dette er fremtidsrettet innovasjon/nyskaping innen miljøteknologi.

Den økte energieffektiviteten bidrar til 40 % mindre CO2-utslipp enn tilsvarende skip med vanlige dieselmotorer. I tillegg er det så godt som ingen SOx og NOx ustlipp. Environship-konseptet kan tilpasses ulike typer skip og vil med dette være en betydelig bidragsyter til å få ned skipsflåtens totale utslipp.

Environship Consept er et tydelig eksempel på at konstant fokus på innovasjon og utvikling gir spennende og viktige resultater.

Vi gratulerer Rolls-Royce Marine med NHO Møre og Romsdals Nyskapingspris 2014 for Environship Consept.

Rolls-Royce Marine AS er med dette også kandidat til den nasjonale Nyskapingsprisen 2014, som kåres senere i år.