NHOs Årskonferanse 2015

NHOs Årskonferanse 2015 er i gang

Tema for NHOs Årskonferanse er velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner. Følg med på konferansen direkte.

Publisert 08.01.15

Møre og Romsdal

Daglig leder i Brødrene Sperre AS, og styremedlem i NHO Møre og Romsdal uttaler seg på NHO TV på Årskonferansen i Operaen i Oslo.

Følg med på Årskonferansen direkte her.