NHOs Nyskapingspris 2014

NHO deler årlig ut en nyskapingspris til en person – eventuelt flere personer i samarbeid – som har startet og/eller utviklet en bedrift. Meld inn kandidater til Nyskapingsprisen som deles ut på NHO Møre og Romsdal sin årskonferanse 15. mai.

Publisert 05.03.14

Møre og Romsdal

NHO Møre og Romsdal søker nå etter nye kandidater til årets nyskapingspris.  Den regionale prisvinneren er regionens kandidat til NHOs nasjonale nyskapingspris.

NHO Møre og Romsdal søker priskandidater blant medlemsbedrifter og via større bedriftsnettverk i regionen. Vi oppfordrer også aktuelle bedrifter til å ta kontakt.
Jury oppnevnes av styret i NHO Møre og Romsdal. 

Formålet med NHOs Nyskapingspris er å belønne enkeltmenneskers initiativ og samtidig skape økt interesse og oppmerksomhet i samfunnet for nyskaping og etablering av nye bedrifter.

Følgende kriterier legges til grunn: Bedriften må ha bevist sin levedyktighet, den må være basert på nyskaping, bedriften må være fremtidsrettet/ny måte å tenke på og vinnerbedriften må gi god PR for saken.

Bedriften bør normalt være mellom fire og ti år og gå med overskudd, altså ha lykkes kommersielt.  Bedriften skal i overveiende grad være startet på etablererens initiativ.

Prisen skal primært tildeles nyetablerere, men den kan også tildeles etablerte bedrifter som representerer spennende nyskaping. 

NHO Møre og Romsdal trenger kandidater til Nyskapingsprisen. Innspill sendes til Astrid Øverås

innen 10. april 2014.

Forslag sendes til:

Astrid Øverås

Konsulent

NHO Møre og Romsdal

astrid.overas@nho.no
Telefon
70101408