Ny kraftsatsing på veier og jernbane

NHO vil raskere bygge flere stamveier og bedre jernbane over hele landet. Det er nødvendig å doble kapasiteten i kollektivtransporten i byene. En slik kraftsatsing vil binde bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen. Det gjør det lettere å opprette færre og mer slagferdige kommuner her i landet.

Publisert 03.09.15

Møre og Romsdal

Selv om bevilgningene er økt de siste årene er nivået fortsatt lavt etter flere tiår med underinvesteringer. Derfor vil NHO at Stortinget årlig bevilger 65 milliarder kroner til samferdsel som er en økning på hele 73 %. Samlet blir da investeringsrammen til Nasjonal Transportplan 2018-2029 på 780 milliarder kroner. Forslaget vil gjøre det mulig med en raskere utbygging av de viktigste motorveiene på Østlandet, fergefri E-39 langs Vestlandet, intercity-satsingen rundt Oslofjorden og en rekke storsatsinger i Trøndelag og Nord-Norge.

For Møre og Romsdal betyr dette at NHO prioriterer følgende strekninger i perioden 2018-2029:

E-39 Hareid Fastlandssamband (Hafast) mellom Søre Sunnmøre og Ålesund

E-39 Møreaksen mellom Ålesund og Molde

E-39 Halsafjorden

Disse strekningene må få så rask oppstart som mulig. Her ligger nøkkelen til å bygge nye, store kommuner i Møre og Romsdal. Reisetiden internt i fylket og langs kysten blir kraftig redusert. Ved å realisere disse fjordkryssingene vil vi utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene og gjøre det langt enklere å samhandle mellom byene og distriktene i fylket vårt. Vi «skrur» fylket tettere sammen, noe hele fylket vil nyte godt av. Næringslivet er utålmodig og har dette som høyeste prioritet i våre undersøkelser.

I tillegg mener vi at bypakkene må prioriteres for å løse trafikk problemene inn og ut av byene. De strekningene på E-39 som er en del av bypakkene, og som allerede er prioritert i inneværende NTP, må få oppstart som planlagt i NTP.

Andre viktige prioriteringer er: Rv 70 Tingvoll- Meisingset, E-39 Betna-Stormyra og ikke minst E-136 Romsdalen. NHO Møre og Romsdal og NHO Sogn og Fjordane har også anbefalt Rv 15 Strynefjellet i sine prioriteringer.