Global Future Møre og Romsdal

Nytt Global Future kull fra høsten!

NHO Møre og Romsdal starter opp et nytt kull med Global Future fra høsten. Kjenner du noen som kan være aktuelle kandidater?

Publisert 26.06.14

Møre og Romsdal, Global Future

Global Future er NHOs talentprogram for å mobilisere innvandrere med høy utdanning til sentrale stillinger og styreverv i norsk næringsliv. Gjennom Global Future ønsker NHO å sikre våre bedrifter tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere. I tillegg bidrar programmet til å styrke mangfoldet i næringslivet. Totalt 650 personer har gjennomført programmet hittil.

Global Future kull 1 i Møre og Romsdal ble avsluttet i mai - og nå forberedes oppstart av kull 2 i oktober. Rekrutteringen til programmet er allerede i gang - og vi er på jakt etter gode kandidater med innvandrerbakgrunn, høy utdanning og gode norskkunnskaper.

Er dette interessant for deg, eller kjenner du noen, så ta kontakt med prosjektleder Hanne Hægh Ryste.

I tillegg til deltagere, er vi også interessert i ledere i næringslivet i Møre og Romsdal, som kan tenke seg å være mentor for en deltager i programmet fra begynnelsen av 2015 og frem til programmet slutter i november 2015.

Les mer om programmet her.