Omorganisering av politidistriktene

NHO Møre og Romsdal ønsker å uttale seg i ovennevnte sak på vegne av næringslivet i Møre og Romsdal. Det er urovekkende at en sak av slik alvorlig karakter ikke involverer næringslivets organisasjoner som en naturlig høringspart. NHO Møre og Romsdal representerer 1500 medlemsbedrifter med 30.000 ansatte.

Publisert 28.10.14

Møre og Romsdal

NHO Møre og Romsdal har forståelse for at det kan være nødvendig å redusere antall politidistrikter, men mener at modellen med 6 regioner er for lite. I kriteriene som utvalget behandler i sin NOU 2013:9, vektlegges blant annet distriktets innbyggertall, noe vi mener ikke er relevant da andre vurderinger må legges til grunn. Geografi, topografi, avstandsulemper og de forskjellige nærings- og samfunnsmessige utfordringene som de ulike landsdelene har, må vektlegges langt sterkere.