Ørskogfjellet lite fremtidsrettet

Å legge nye E39 på en fjellovergang vil være å rygge inn i fremtiden, mener regiondirektør Torill Ytreberg i NHO Møre og Romsdal.

Publisert 24.01.18

Møre og Romsdal

NHO Møre og Romsdal er glade for at den viktige jobben med å knytte bo- og arbeidsmarkedsregionene sammen med gode veiforbindelser er i gang.

Statens vegvesen har gjennomført en tilleggsutredning på konseptvalget på strekningen mellom Digernes i Skodje og Vik i Vestnes. Strekningen som blir valgt, blir fremtidens hovedferdselsåre mellom Ålesund og Molde. Sammen med Møreaksen vil dette gi betydelig kortere reisetid mellom regionene.  

Anbefaler Svartløken-tunnel
Trasévalget er nå ute på høring. Vegvesenets anbefaling er å velge alternativ K3.1.

K3.1-alternativet innebærer veg i dagen fra Digernes til Dragsundet om Valle, veg i dagen forbi Fylling, en 7,3 km lang tunnel forbi Svartløkvatnet og veg i dagen/evt. tunnel fra Tomrefjorden til Vik.

- Vi er helt på linje med Statens vegvesen om at dette er det mest fremtidsrettede valget.  Denne traséen gir best gevinst for pendlere og næringsliv med tanke på reisetid og fremkommelighet, sier regiondirektøren.   

Alternativet er å bygge på den nåværende fjellovergangen over Ørskogfjellet (K2.0/2.1)

Baklengs
- Det vil være å rygge inn i framtiden.  Vinter og dårlig vær vil fortsatt gjøre det utfordrende for de som bruker vegen, stigningen opp på fjellet gir økt klimautslipp og reisetiden blir lenger, sier Ytreberg.
 
Utredningen viser at kostnadene for de to alternativene er så godt som like (ca. 4-5 mrd.)  Men dersom man i senere byggetrinn vil utvide til firefelts motorveg med 110 km/t, kommer Ørskogfjellet til å bli en kostbar affære.  Vegvesenet opererer med et anslag på 9.6 mrd. Tilsvarende utbygging med K3-alternativet er 8,4 mrd.  

Her kan du lese hele høringsuttalelsen til NHO Møre og Romsdal.

Hele konseptvalgutredningen til Statens vegvesen finner du her.

Torill Ytreberg

Nedlasting

Å legge nye E39 på en fjellovergang vil være å rygge inn i fremtiden.

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal