Piloter samfunnshotellprosjekt

Vågå Hotell (Oppland), Grand Hotel Bellevue Åndalsnes (Møre og Romsdal) og Selje Hotell (Sogn og Fjordane) er blitt utvalgt til Selskapet for industrivekst (Siva SF) sitt pilotprosjekt «Samfunnshotell».

Publisert 30.04.14

Møre og Romsdal

 -De er alle godt innenfor de kriteriene vi stilte, samt at de har vist et sterkt engasjement og har en lokal forankring, som er viktig for gjennomføringen av denne piloten. Vi gleder oss til å igangsette det praktiske arbeidet som forhåpentligvis skal kunne resultere i en mal for andre samfunnshotell i Norge, sier prosjektleder Jarle Nereng i Siva SF.

Samfunnshotellet – distriktets møteplass og utviklingsarena
Siva SF har på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (tidligere Kommunal- og regionaldepartementet) iverksatt et pilotprosjekt som skal bidra til å gi samfunnshotellene økt økonomisk bærekraft og ny næringsutvikling.
Siva SF har derfor søkt etter tre distriktshotell som ønsker å være piloter i dette prosjektet.
Forutsetningen er at de i dag trenger en endring i sin forretningsdrift for at de i fremtiden skal kunne være et samlingspunkt, arbeidsplass og overnattingssted for innbyggere og besøkende i regionen.

Kriterier til hotellpilotene:
Må være i drift – helst helårsdrift, eller med ambisjon for helårsdrift.
Må være i et sentrumsnært område som også har annet næringsliv.
Må være knyttet til infrastruktur som vei/ bussforbindelse/båtforbindelse/tog
Må ha ledig kapasitet, enten rom eller lokaler
Hotellet bør være lokalisert i en kommune/region som har reiseliv som satsningsområde
Pilotprosjektet skal være ferdig til juli 2015.