"Politikarane må klare å løfte blikket"

– Politikarane må klare å tenkje langsiktig når dei no skal ta stilling til om dei vil vere med i ein framtidig storkommune, seier regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal, Torill Ytreberg til NRK

Publisert 31.03.16

Møre og Romsdal

– Dei [politikarane] må halde blikket langt fram i tid, og så må dei tore å ta dei modige avgjerdene som vi treng no. Vi snakker om framtida for ungdomen vår. Dette gjeld ikkje oss. Dette er ein reform som skal gjelde 40-50 år fram i tid. Derfor må vi ta kloke val no, seier Torill Ytreberg til NRK Møre og Romsdal.

Sjå heile saka på NRK sine nettsider.