Presisering vedr. NHO's prioriterte strekninger på E-39 i Møre og Romsdal

Vi viser til oppslag i blant annet Vikebladet Vestposten og Fjordingen i dag og vil komme med følgende presisering:  I pressemeldingen "Ny kraftsatsing på veier og jernbane" fra NHO Møre og Romsdal den 03. september, er E-39 strekningene i Møre og Romsdal listet opp.

Publisert 08.09.15

Møre og Romsdal

Dette er ikke en prioriteringsliste fra NHO slik det står, men kun en opplisting fra sør mot nord i fylket. Dette har medført at det sås tvil om NHO M&R's prioriteringer.
Det må aldri være tvil om at NHO Møre og Romsdal prioriterer prosjektene annerledes enn det vi tidligere har uttalt:

Nr. 1)     E-39 Møreaksen – oppstart i 2018 

Nr. 2)    E-39 Hafast – oppstart i 2020 

Prosjektene skal startes opp så snart de er "gryteklare" og da er det uten tvil E-39 Møreaksen mellom Ålesund og Molde som skal igangsettes først.