Omstillinger i leverandørnæringene i Møre og Romsdal

Møreforskning og Høgskolen i Molde har laget en rapport som tar for seg den maritime sektoren i Møre og Romsdal i kjølvannet av det som skjedde høsten 2014 da oljeprisen falt dramatisk, fra godt over 100 dollar per fat og ned til rundt 40‐50 dollar.

Publisert 04.08.17

Møre og Romsdal

Siden høsten 2014 har dollarprisen holdt seg noen lunde stabilt på dette nivået. Et sentral spørsmål som reiser seg i denne sammenheng, er hvordan dette virker inn på den maritime sektoren i Møre og Romsdal. Det er i rapporten belyst tre ulike tema;

  1. hva er status på den økonomiske situasjonen for denne sektoren i dag,
  2. hvilke konsekvenser har fallet i oljeprisen hatt å si for sektoren, og
  3. hvilke omstillinger tvinger seg frem i et scenario der aktiviteten knyttet til olje og gass fortsatt holder seg på et lavt nivå.

 Prosjektet har også som hensikt å belyse behovet for kompetanse, samt å kunne fungere som et innspill mot virkemiddelapparat i forhold til å utvikle utredings‐ og veiledningskompetanse som kan bidra positivt i omstillingsarbeidet for fremtiden.

Last ned rapporten her.