Regjeringens havstrategi ble lagt frem i Ålesund i dag

- Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sier statsminister Erna Solberg i regjeringens pressemelding.

#205

Oskar Grimstad FrP og Helge Orten H la frem regjeringens havstrategi i Ålesund

Publisert 21.02.17

Møre og Romsdal

Regjeringen vil:

  1. Bidra til gode rammebetingelser gjennom å videreføre og videreutvikle en effektiv, forutsigbar og kunnskapsbasert regulering av havnæringene.
  2. Legge til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse.
  3. Styrke de norske havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bistå i arbeidet med markedsadgang, internasjonalisering og profilering av havnæringene.

Les regjeringens pressemelding her.