REMIX - et steg nærmere fremtiden

Rundt 100 personer hadde funnet veien til NHO Møre og Romsdals Årskonferanse i Ålesund onsdag 27. april, for å høre om hvordan teknologi forandrer arbeidslivet.

Publisert 28.04.16

Møre og Romsdal

Det ble en tankevekkende og spennende dag, med høyaktuelt tema og gode innlegg.

Plasto AS på Åndalsnes utvikler og produserer plastkomponenter og er en av de bedriftene i fylket som er kommet lengst med robotisert og digitalisert konstruksjon og produksjon. Lars Stenerud – administrerende direktør i Plasto vil at denne utviklingen skal gå lenger og at robotene skal kunne lære av det de jobber med, og selv forbedre og utvikle seg. Dette begynner å bli økonomisk mulig mente han.

Simen Markussen fra Frischsenteret snakket om hvordan vi må endre på trygdesystemet for å motivere til jobb, og at kommunene kan ha en stor rolle i denne sysselsettingen. Dette stemmer bra med Ringer i vannet prosjektets målsetting, som også har en ferdigutviklet metode for kvalifisering og rekruttering.

Hvordan påvirker digitaliseringen norsk næringsliv var hovedtemaet til direktør Bente Sollid Storehaug fra ESV Digital, og hvordan vi kan velge å være med eller bli stående igjen når ting skjer. Hun refererte til John Scully, som i sin tid jobbet i Pepsi Cola, og avslo jobbtilbud fra Apple - som ikke ga seg og spurte Scully:  "Skal du fortsette å selge sukkervann i all fremtid, eller skal du være med å forandre verden?"

SINTEF snakket om uutnyttede ressurser i havet, som med ny teknologi kan være med på å løse hvordan man skal fø hele verden. Nabobil.no snakket om at "sharing is trendy" – og at delingsøkonomien er en måte å utnytte ressurser som store deler av tiden ikke er i bruk, som biler – og som kan bidra positivt til økonomi, miljø og sysselsetting.

I tillegg til deltagelse fra NHOs medlemmer, var det også deltagere fra kommune, fylke, NAV, og organisasjonene, deriblant KS, LO osv.