Ringer i vannet - gode avtaler på Nordmøre

Medlemsbedriftene Tor Sevaldsen AS og Autoservice AS i Kristiansund har tegnet "Ringer i vannet" avtale med Varde AS.

#205

Ringer i vannet - Frode Thomassen, Autoservice, Kjell Vidar Fromholtz, Varde og Tor Jan Sevaldsen, Tor Sevaldsen skal sammen bidra til arbeidsinkludering på Nordmøre. Faksimile fra Tidens Krav 24. januar 2017

Publisert 26.01.17

Møre og Romsdal, Ringer i vannet

"Vi ønsker å gi de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, en sjanse", ser Tor Jan Sevaldsen til Tidens Krav.

"– Vi har allerede skrevet rekrutteringsavtaler med Tor Sevaldsen og Autoservice. Vi er helt avhengig av at lokale bedrifter stiller opp hvis vi skal lykkes med å få flere ut i arbeidslivet", sier fagutviklingsleder i Varde, Kjell Vidar Fromholtz videre i avisoppslaget.

Les hele artikkelen i Tidens Krav her.

Hva er Ringer i Vannet?

  • Rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.
  • Tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse.
  • Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.