Skattefunn-rekord i Møre og Romsdal

Rekordmange bedrifter får fradrag på skatten for å drive forskning og utvikling. I Møre og Romsdal har antall søknader til Skattefunn økt med hele 56 prosent siden 2013.

Publisert 06.03.18

Møre og Romsdal

Skattefunn er en skattefradragsordning for å dekke næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent.

Stor vekst
I Møre og Romsdal økte antall prosjektsøknader med ni prosent fra 2016 til 2017. Siden 2013 har veksten vært på hele 56 prosent.

I alt 496 ulike prosjekter til en verdi av 1, 6 milliarder kroner var med i Skattefunn-ordningen her i fylket. Disse hadde et budsjettert skattefradrag på til sammen 303 millioner kroner, viser tall fra Forskningsrådet.

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal 

Torill Ytreberg


NHO i Møre og Romsdal har over 1500 medlemsbedrifter i fylket. Regiondirektør Torill Ytreberg sier det er spesielt gledelig at det ikke bare er de store bedriftene som får nytte av ordningen. 

- Hovedtyngden av de som nyter godt av Skattefunn er små bedrifter. 42 prosent av prosjektene i 2017 skjedde i bedrifter med under 10 ansatte. Skattefunn styrker verdiskapningen, sysselsettingen og omstillingsevnen også i disse bedriftene. Det er også positivt at bedriftene opplever hurtig søknadsbehandling, sier Ytreberg.  

Mest sjømat
I Møre og Romsdal er det prosjekter innen marin/sjømat som er de klart dominerende i Skattefunn-ordningen. 184 av 496 prosjekter var innenfor dette feltet. Deretter følger maritim virksomhet (91 søknader), IKT (35) og bygg/anlegg (34).

De største prosjektene er det Sølvtrans AS (Ålesund), Alpa AS (Molde), Pharma Marine (Haram), Havbryn og Havstrand (Ålesund) som står bak.

Vekst og utvikling
Skattefunn er et av de viktigste tiltakene for å styrke forskning i norsk næringsliv. Skattefunn gir støtte til bedrifter som ønsker å utvikle nye eller forbedrede produkter og tjenester som er til nytte for bedriften og samfunnet.                                                                

Nedlasting

Fakta om Skattefunn

  • Skattefunn er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling.
  • Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag.
  • Ordningen er betydelig styrket siden 2013.
  • SSB konkluderer med at Skattefunn fremstår som en svært kostnadseffektiv ordning.Beregninger tyder på økt verdiskaping i størrelsesorden 400-600 kroner per 1 000 kroner i samlet tilskudd for en vanlig bedrift. 
  • Skattefunnordningen er hjemlet i Skatteloven. Det er Finansdepartementet som har det overordnede ansvaret, mens Næringsdepartementet finansierer administrasjonen.


    Utvikling i søknader                      
  • I 2013 mottok Forskningsrådet 2530 søknader, mens de i 2017 mottok 4739 søknader. Dette er en vekst på 87 prosent. 
  • Antall pågående prosjekter i 2017 er 7628, en økning på 703 prosjekter fra 2016.
  • I 2013 var antall pågående prosjekter 3975, en økning på 92 prosent.

Kontakt oss

Torill Ytreberg

Regiondirektør

NHO Møre og Romsdal

torill.ytreberg@nho.no
Telefon
70101404
Pål Bakke

Seniorrådgiver

NHO Møre og Romsdal

paal.bakke@nho.no
Mobil
93496482