Søk SkatteFUNN innen 1. september!

SkatteFUNN kan gi 20 prosent fradrag i skatt for kostnader knyttet til gjennomføring av forsknings- eller utviklingsprosjekt med godkjenning i SkatteFUNN-ordningen.

Publisert 23.08.16

Møre og Romsdal

Vi håper alle har hatt en fin sommer, og kanskje har det dukket opp noen kreative prosjektidéer? Vi minner igjen om garantifristen 1. september for nye SkatteFUNN-søknader.

SkatteFUNNs Veiledningsteam hjelper deg dersom du er usikker på hvordan du kan søke.

Les om "Prosjektkanvas", som er en god veileder og hjelp til strukturering av SkatteFUNN-prosjektet ditt.

Se også Forskningsrådets utlysning av 900 millioner kroner til innovasjon i næringslivet, og tilbud om gratis deltakelse på Prosjektverksted i regi av Forskningsrådet.

Vennlig hilsen
Sander J. Tufte
Avdelingsdirektør
Innovativt næringsliv
Norges forskningsråd

For mer informasjon sjekk SkatteFUNN her.