Streik i hotell- og restaurantbransjen

NHO Reiseliv og Fellesforbundet kom ikke til enighet. Meklet 11 timer på overtid for å finne en løsning. Fra søndag morgen var 356 NHO-bedrifter rammet av streik, men ingen i Møre og Romsdal.

Konflikt: Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp (t. v) og NHO Reiselivs forhandlingsleder Jostein Hansen ved kravutvekslingen i mars. Partene kom ikke til enighet i den tvungne meklingen.

Publisert 25.04.16

Møre og Romsdal

Partene hadde frist til midnatt fredag med å bli enige i den tvungne meklingen hos Riksmekleren. Etter å ha meklet mer enn ti timer på overtid kunngjorde partene klokken 12.00 lørdag at de ikke har kommet til enighet.

– Fellesforbundets krav sprenger rammen. Vi hadde ikke mulighet til å akseptere slike krav. Det må være noen som ikke har fått med seg hvilken økonomisk situasjon Norge er i, sier NHO Reiselivs forhandlingsleder Jostein Hansen.

Organiserte arbeidstakere ble tatt ut i streik fra klokken 08.00 søndag 24. april. 

Det er tariffbundne bedrifter i Oslo, Buskerud, Vestfold, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nordland som Fellesforbundet i denne omgang har meldt plassfratredelse for.

NHO Reiseliv gjør oppmerksom på at arbeidstakere som organiserte seg etter at plassoppsigelse ble meddelt, det vil si 6. april eller senere, ikke omfattes av streiken og skal møte på arbeid som normalt. Ikke-organiserte arbeidstakere har både rett og plikt til å arbeide.

Streiken vil ramme bedriftene forskjellig, avhengig av hvor mange medarbeidere som er organisert i den enkelte bedrift.

Med få organiserte medarbeidere innenfor Riksavtalens område vil det være fullt forsvarlig å fortsette driften ved en eventuell arbeidskonflikt, eventuelt i redusert form.

 Se listen over berørte bedrifter

Juristene i NHO Reiseliv er tilgjengelige på telefon for å hjelpe deg med spørsmål om streiken.

Hvem kan jobbe under en streik?

Alt om lønnsoppgjøret 2016.