Tilsvar til professor Stein Østres innlegg i Sunnmørsposten lørdag 13. august: "Er NHO Norgesmester i juks?"

Professor Stein Østre angriper NHOs Kommune-NM. Med begreper som juks og propaganda, skyter han imidlertid langt over mål.

Torill Ytreberg

Torill Ytreberg, regiondirektør NHO Møre og Romsdal Fotograf: Moment studio

Publisert 15.08.16

Møre og Romsdal

Det kan virke som om Østre tror NHO har konstruert Kommune-NM for å møte den siste tidens debatt om kommunereform. Men vi har vurdert norske kommuner ut fra betingelser for næringslivet i mange år, og NHOs Kommune-NM har gått over seks år.

Det er derfor helt feil når han mener at vi har betalt Vista Analyse for "å velge ut data som er egnet til å begrunne behovet for drastiske endringer i kommuneinndelingen til NHOs fordel".

Østre hevder også at mindre kommuner ikke utgjør et interessant marked for NHOs servicebedrifter, uten at vi vet hvordan han har kommet frem til den konklusjonen. Tvert imot viser NHOs Kommune-NM at mange små kommuner klarer å skape verdier og vekstkraft gjennom utnyttelsen av et godt næringsgrunnlag.

Vi har valgt ut offisiell statistikk på de områdene vi mener er viktigst som indikatorer på næringslivets kår i kommunene. Vi er helt åpne på hva dette er, vi ser på 21 ulike faktorer under fem hovedområder: arbeidsmarked, demografi, kommuneøkonomi, kompetanse og næringsliv.

Vi er like åpne på hva dette ikke er. Vi ser ikke på nivå eller brukertilfredshet av kommunale tjenester som sosialvesen eller helse, slik Østre etterspør i sitt leserinnlegg. Den typen kåringer foretas forøvrig av flere andre organisasjoner og institusjoner.

Som med alle typer rapporter og undersøkelser, kan datautvalg og annet diskuteres. Vi har også gjort mindre justeringer i perioden vi har hatt Kommune-NM, når vi har sett at ting ikke fungerer. For eksempel spør Østre om hvorfor parametre som boligmarked og samferdsel ikke er med. Det er absolutt relevante spørsmål, og noe vi kan vurdere å ta inn til neste år.

Men til syvende sist lager vi altså NHOs Kommune-NM fordi vi mener det gir oss alle bedre innsikt. De 21 utvalgte indikatorene er viktige premisser for verdiskaping, privat sysselsetting og utvikling av våre bo- og arbeidsmarkedsregioner. NHOs Kommune-NM er således ment å være til inspirasjon, og en indikasjon på hvilke grep som må tas.

Ålesund, 13.08.16
Torill Ytreberg
Regiondirektør, NHO Møre og Romsdal