Verftskonferansen 2015

Verftskonferansen 2015 i Ålesund

Den maritime bransjes viktigste møteplass, Verftskonferansen, ble avholdt 3. og 4. november, tradisjonen tro i Ålesund. Fokus for konferansen har vært de usikre tidene vi er inne i, men også fremtidsperspektiv, og søkelys på om vi er innovative og endringsvillige slik situasjonen er.

Publisert 04.11.15

Møre og Romsdal

Kjersti Kleven styreleder i Kleven Maritim og styreleder i Norsk Industri - Maritim Bransjeforening, åpnet Verftskonferansen 2015 i Ålesund, i en fullsatt sal med 450 deltagere.

Kleven pekte på viktigheten og for å navigere mot nye markeder for norske verft framover. Hun mente situasjonen verftene nå er inne var en mulighet til å søke markeder utenfor offshorebransjen. Ved å gjøre seg avhengige av offshorebransjen mener hun at verftene har bidratt til et for høyt kostnadsnivå.

Konferansen tok opp rammebetingelser og miljøarbeid i maritim bransje, samt innovasjon og produksjon.

Rapporten, "Norwegian Maritime Equipment Suppliers 2015 - Key performance indicators and future expectations", ble lagt frem på konferansen og inkluderer tallmateriale for perioden 2004-2014, samt prognoser frem i tid. Last ned rapporten her.

Les mer om konferansen på smp.no

Mer om rapporten på Norsk Industris sider.