"Vi trenger sterke kommuner som drar i samme retning"

NHO Møre og Romsdals styreleder Karl Inge Rekdal - til daglig administrerende direktør i Sykkylven Stål - er klar i talen når han i dagens DN sier at næringslivet trenger sterke kommuner.

#205

Faksimile av Dagens Næringsliv, torsdag 23. juni 2016

Publisert 23.06.16

Møre og Romsdal

Rekdal peker på styrken i GCE-klyngene - Global Centres of Expertise, som nettopp er samarbeid. De har som mål å være i verdenstoppen - og gjør det blant annet ved å styrke klyngenes samhandling, innovasjonstakt, tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og forskerkapasitet.

Rekdal sier vi trenger kommuner som både kan styrke næringslivet og bidra til omstilling og utvikling. "Grenser som i stor grad ble trukket opp på 1800-tallet, etter datidens prestegjeld, vitner ikke om omstillingsiver", sier Rekdal til Dagens Næringsliv.

Hele artikkelen er tilgjengelig elektronisk på DN+