Ringer i vannet

Prosjektet "Ringer i vannet" har som mål at så mange som mulig av NHOs 21 000 medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Bedriftene skal i større grad enn før søke å få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. I Møre og Romsdal er prosjektet i gang med positive og aktive aktører fra attføringsbedriftene og NAV Møre og Romsdal.

Nyheter

  • Om Ringer i Vannet

    Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

    2. mai 2016
  • God respons i Møre og Romsdal

    Ringer i vannet har hatt en offensiv i Møre og Romsdal i høst som har gitt 20 nye avtaler med bedrifter som vil satse.

    2. desember 2016

Kontakt oss