Om Ringer i Vannet

Ringer i vannet er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter.

Publisert 02.05.16

Ringer i vannet

Utgangspunktet er arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Tett oppfølging av kandidat og arbeidsgiver før, under og etter ansettelse. Ordningen åpner for en kortere kostnadsfri praksisperiode uten arbeidsgiveransvar. Målet er fast ansettelse og flere tilbake i arbeidslivet.

Se Ringer i Vannets egne sider.