Advokathjelp

NHO Møre og Romsdal gir fri juridisk bistand til våre medlemsbedrifter.

Advokat Sturla Dalhaug

Advokat Sturla Dalhaug hjelper medlemsbedriftene i Møre og Romsdal med juridiske spørsmål. Fotograf: Pål Bakke

Publisert 26.09.17

Møre og Romsdal

Sturla Dalhaug er NHO Møre og Romsdals egen advokat. Han er ikke mer enn en telefon eller e-post unna når våre medlemsbedrifter har behov for snarlig advokathjelp.

Sturla og NHO tilbyr rask og effektiv jurdisk bistand innenfor det arbeidsrettslige området som tariff, arbeidsmiljølov, ansettelse, ferielov, sykelønn, pensjon, mm.


Mange bedrifter har hatt stor nytte av advokatbistand fra NHO f.eks i vanskelige personalsaker, oppsigelser og avskjedssaker. 

Advokathjelpen er dekket av medlemskontingenten.
Dersom det er nødvendig med prosedyre i forbindelse med oppsigelse eller avskjedssaker vil bedriften bli belastet med en egenandel.

Andre advokattjenester

NHO har fremforhandlet en gunstig avtale Eurojuris. Avtalen  gir medlemsbedriftene èn gratis rådgivningstime og 15 prosent rabatt på juridiske tjenester som ikke er dekket gjennom NHO-medlemsskapet.

I Møre og Romsdal er Eurojuris representert ved Larhammer Aarseth advokatfirma i Molde.

Kontakt oss

Sturla Dalhaug

Advokat

NHO Møre og Romsdal

sturla.dalhaug@nho.no
Telefon
70101406