Aktuelt

Kontakt

Ole Henrik Hjartøy

Fungerende regionsjef

NHO Nordland

ole.henrik.hjartoy@nho.no
Telefon
90588345
Ivar Kristiansen

Spesialrådgiver

NHO Nordland

ivar.kristiansen@nho.no
Telefon
99244895
Vivi-Ann Falch Myrlund

Seniorrådgiver

NHO Nordland

vivi-annfalch.myrlund@nho.no
Telefon
48160042
Anders Paulsen

Seniorrådgiver

NHO Nordland

anders.paulsen@nho.no
Mobil
90931426
Marianne Bahr Simonsen

Prosjektleder

NHO Nordland

marianne.bahr.simonsen@nho.no
Mobil
93450021