Aktuelt

- Nå kan vi koble teori og praksis på en helt annen måte
28. april 2017

- Det er flott å se hvor målrettet NHO jobber for medlemmene, og at det hele tiden stilles spørsmål ved hva som er best for bedriftene, sier Marta Hole Greve og Anne Thon Hjersing. De har nå avsluttet fem praksisuker i NHO.

Kontakt

Ole Henrik Hjartøy

Fungerende regionsjef

NHO Nordland

ole.henrik.hjartoy@nho.no
Telefon
90588345
Ivar Kristiansen

Spesialrådgiver

NHO Nordland

ivar.kristiansen@nho.no
Telefon
99244895
Vivi-Ann Falch Myrlund

Seniorrådgiver

NHO Nordland

vivi-annfalch.myrlund@nho.no
Telefon
48160042
Anders Paulsen

Seniorrådgiver

NHO Nordland

anders.paulsen@nho.no
Mobil
90931426
Marianne Bahr Simonsen

Prosjektleder

NHO Nordland

marianne.bahr.simonsen@nho.no
Mobil
93450021