NHO Nordland sin årskonferanse 2018 – Verdien av arbeid

Bli med på Nordlands viktigste møteplass for bedriftsledere, politikere og ledere i det offentlige.

Fotograf: Sigve Aspelund

Dette får du

 • Kunnskap om hvordan vi sikrer tilgang på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft.
 • Innsikt om de nye jobbene.
 • Eksempler på hvordan du kan inkludere flere i jobb og hvorfor et mangfold er lønnsomt.
 • Verdifulle samtaler med andre deltakere på konferansen.
 • Mulighet til å delta på skreimølje på kvelden.

Dette vil vi med konferansen

 • Belyse verdien av arbeid for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesker.
 • Vise at bedriftene er nøkkelen til å skape flere jobber og sikre velferden vår.
 • Diskutere løsninger for å øke sysselsettingen i årene framover.

Du møter blant annet

 • Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister
 • Stefan Fölster, direktør Reforminstitutet i Stockholm
 • Øystein Dørum, sjeføkonom NHO
 • Trond Markussen, president NITO

Påmelding

Meld deg på konferansen her

Deltakelse på årskonferansen er gratis. 
Påmeldingsfristen er 12. februar.
Egenandel for skreimølje er kr 500,-.

Program 

1000  Mingling m/servering
1030  Åpning
1045  Partssamarbeidet - suksessmodell for nærings- og samfunnsutvikling i Norge
1145  Lunsj
1230  Inkludering i arbeidslivet - vi trenger flere hoder og hender
1315  Kompetent arbeidsliv for fremtiden - betydningen av topp kompetanse
1400  Mingling m/servering
1420  De nye jobbene - hva skal vi leve av i fremtiden?
1530  Avslutning

1900  Presentasjon av "Indeks Nordland 2017" (konjunkturbarometer for Nordland) og tradisjonsrik skreimølje på Scandic Havet.

Bakgrunn

Tema for årskonferansen er Verdien av arbeid. Arbeid utgjør 3/4 av nasjonalformuen. 1/3 av dagens jobber har høy risiko for å bli borte ved digitalisering. 2700 milliarder kr er tapt av humankapitalen de siste 10 årene pga. færre i arbeid. 

Tilgangen på tilstrekkelig kompetent arbeidskraft er nøkkelen til å videreutvikle nærings- og samfunnslivet i Norge i årene fremover. Også i Nordland har vi sterkt behov for kompetanse både med yrkesfaglig bakgrunn og fra høyere utdanning. På konferansen får du høre mer om dette og om fremtidens jobber. Dette er noe du absolutt bør få med deg.

Kontakt oss

Anders Paulsen

Seniorrådgiver

NHO Nordland

anders.paulsen@nho.no
Mobil
90931426