HMS for ledere

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Kurset gir deg den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever av en leder. Kurset gir deg et overblikk over kravene, samt gode tips for å kunne påvirke egen HMS-kultur.

Hovedfokus er lagt på den praktiske og krevende hverdagen, og på hvordan du kan bruke arbeidsmiljølovens krav til å skape økt lønnsomhet og et godt omdømme.