IA-konferansen 2018

4. og 5. juni 2018 inviterer IA-rådet i Nordland og Nordland Legeforening til en aktuell og spennende konferanse på Radisson Blu i Bodø.

Fokuset denne gangen er på arbeidsmiljø, tillitsledelse, mangfold og inkludering. Målgruppen er ledere på alle nivåer, tillitsvalgte, HR/personalmedarbeidere, leger, politikere og ansatte i NAV og attføringsbedrifter.

Vi har hentet inn særdeles spennende innledere som vi tror vil inspirere.  Mer informasjon, program og påmelding finner du her https://kursinord.no/events/9/mangfold-beriker-arbeidsmiljoet

PÅMELDINGSFRIST: 10. MAI 2018

Litt fra programmet:

Arbeidsmiljø — et undervurdert virkemiddel for å forebygge sykefravær og fremme produktivitet?
– Fruktkurv, firmahytte og kaffe latte-kort er ikke veien til et godt arbeidsmiljø. Det er ikke mulig å kjøpe seg til et bedre arbeidsmiljø. Et godt abeidsmiljø skyldes ikke frynsegoder, men hvordan vi jobber,  mener Pål Molander i Statens arbeidsmiljø.

Fra laber trivsel til arbeidsglede

- Arbeidsmiljøet påvirker sykefravær og prestasjoner, og systematisk HMS-arbeid blir en stadig viktigere del av god virksomhetsledelse, sier generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise.

 For syk til å jobbe eller for syk til å la være

- Nesten uansett hvilken lidelse du har er arbeid bra for deg. Vi i helsevesenet må, sammen med NAV, bidra til å stoppe den utviklinga vi ser nå med at altfor mange med psykiske lidelser er på uføretrygd, mener Beate Brinchmann.

 Kunsten å virke sammen på jobb

En sosialantropolog er ekspert på hvordan mennesker i ulike fellesskap samhandler. Antropologiske perspektiver og arbeidsmetoder går ofte på tvers av andre fagretninger. Spørsmål Ivar Haugstad stiller er ofte hvordan og hvorfor, fremfor hvor mange.

Gamle damer er lett å vende

Mette Bugge ble i 2016 kåret til årets seniorprofil i Norge. Prisen fikk hun som nyskapende journalist i Aftenposten. - De siste årene har hun spesialisert seg på digital journalistikk og var den første som laget videosaker med mobilen i Aftenposten. Hun tar i bruk teknologien på en måte som gjør at hun er nyskapende og innovativ i sin måte å lage saker på. Sakene hennes er blant de mest leste på nett, heter det i juryens begrunnelse.

 Mangfold krever ulike typer ledelse

Flere forskningsstudier viser at økt mangfold kan gi en organisasjon bedre resultater og mer innovasjon. Andre studier viser at mangfold også byr på store utfordringer, og kan gi økt konfliktnivå og turnover blant de ansatte. Hvilken forskning skal vi tro på? – Begge, sier Laura E. Mercer Traavik, BI.

 Inkluderende rekruttering

Steinar J. Olsen vet at menneskene er den viktigste kapitalen han har. Et inkluderende arbeidsliv og bærekraftig drift er grunnpilarer hos Stormberg. - Det er mye omsorg i det å stille krav. Det viser at du har forventninger, og bryr deg om den enkelte.

Livet handler om samarbeid

Marco Elsafadi er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisst vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

 Hva er tillitsbasert ledelse og hvorfor virker det?

- Organisasjoner som praktiserer tillitsbasert ledelse anerkjenner at måloppnåelse, resultat og innovasjon i stor grad handler om menneskene som jobber der. Disse organisasjonene styrer derfor ikke utelukkende etter økonomiske indikatorer. Det er godt lederskap og gode relasjoner som er avgjørende, sier Grete Johansen, Partner i Great Place to Work Institute.