Informasjonsmøte om lønnsoppgjøret - Mo i Rana

Onsdag 26. april inviterer NHO Nordland til informasjonsmøte om lønnsoppgjøret 2017.

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Representanter for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige mv inviteres til orienteringsmøte om oppgjøret. 

I Mo i Rana møter du bl.a.
Rolf A. Negård, Forhandlingsdirektør Lønn og tariff.

Kontakt oss

Vivi-Ann Falch Myrlund

Seniorrådgiver

NHO Nordland

vivi-annfalch.myrlund@nho.no
Telefon
48160042