Innovative anskaffelser

Store prosjekter i Nordland – er vi klar?Konferanse om innovative anskaffelser som regional innovasjonsmotor. 25. april arrangerer Nasjonalt Program for Leverandørutvikling sammen med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Avinor konferanse om innovative anskaffelser på Scandic Havet i Bodø. På konferansen vil Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Avinor presentere sine store prosjekter og dere vil lære om innovative anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling. Lurer du på om anskaffelsene i din kommune kan gjøres innovativ? Eller ønsker din bedrift å levere til det offentlige? Meld deg på.