Program

torsdag 5. feb. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
10:30 Velkommen
10:40 Hvorfor er næringslivet opptatt av kommunestrukturen?

v/ Kristin Skogen Lund, Adm. direktør i NHO

11:10 Kommune- og regionreformen - hvorfor og hvordan?

v/ Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11:40 Lunsj
12:30 Årets opplæringsbedrift

Utdeling av Yrkesopplæringsnemndas opplæringspris 2015

12:40 Case fra Saltenregionen

v/ Morten Chr. Jakhelln, styreleder NHO Nordland

12:50 Hva vil større og mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner bety for tjenesteutviklingen i kommunal sektor?

v/ Gunn Marit Helgesen, styreleder KS

13:20 Befolkningsveksten i Nordland - hvor kommer den?

v/ Marianne Tønnesen, demograf SSB

13:50 Pause
14:10 Samarbeid lønnser seg

v/ Øystein Barth-Heyerdahl, adm. direktør Helgeland V & M

14:30 Effektivisering av offentlig forvaltning

v/ Trond Markussen, President NITO og Kjell Sandal, Senior GSI konsulent Norconsult Informasjonssystemer AS

15:00 Hva betyr større kommuner for oss i Nordland?

v/ Jon Petter Arntzen, prosjektleder i samarbeidsorganet Næringsarena Hålogaland

15:20 Avslutning
18:00 Skreimølje