NHO Nordlands Fiskerikonferanse 2017

Velkommen til NHO Nordlands Fiskerikonferanse 23. august 2017 i Bodø

Vi har gleden av å invitere til spennende halvdags konferanse om fiskeri- og havbruksnæringsens fremtid i Nordland. I tillegg til leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, møter du også interessante foredragholdere fra regjeringsapparatet, lokalpolitikken, næringen og interesseorgansisasjoner.

Meld deg på konferansen her

NORDLANDS FISKERIKONFERANSE 2017 Bodø, 23. august kl. 11.00 – 14.00 – Central Atrium

Kl. 11.00 VELKOMMEN Regiondirektør NHO Nordland Ole Henrik Hjartøy

Kl. 11.05 SLIK SKAL SJØMATNÆRINGEN VOKSE I NORD Statssekretær Roy Angelvik, Nærings -og fiskeridepartementet

Kl. 11.35 ROR SJØMATNÆRINGEN I NORGE I SAMME BÅT? Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Kl. 12.00 Lunsj Kl. 12.30 MYRESAMFUNNETS VEI FRA "AVGRUNNEN" TIL UTSTILLINGSVINDU Salgssjef Trine Knudsen, Myre Fiskemottak AS

Kl. 12.45 TENKER POLITIKERNE FOR "SMÅTT" PÅ VEGNE AV FISKERINÆRINGEN? Kommersiell direktør Merete Nygaard Kristiansen, Nordlaks Produkter AS

Kl. 13.00 SLIK VIL NORDLANDSBENKEN PRIORITERE FISKERINÆRINGEN AP, H, FrP og SP gis "en 5-minutter" hver

Kl. 13.25. FORSTÅR STORTINGET FISK? Kommentar til partiene, råd innspill! Viseadm.dir Sjømat Norge, Trond Davidsen

KL. 13.45 OPPSUMMERING, AVSLUTNING