Pensjonsordninger for privat sektor

Et skreddersydd kurs for deg som NHO medlem for å gi deg nødvendig kunnskap om pensjonsordninger i privat sektor.

Kursinnhold:

Du vil lære mer om NHO Pensjon som er en ny medlemsfordel for NHO, i tillegg til status på tjenestepensjoner, aldersgrenser og uførepensjon.
Innledningsvis vil kursleder Fredrik Aspach fra NHO gi en oppsummering av aldersgrenser og endringer i arbeidsmiljøloven. Hva bør bedriften passe på når aldersgrensen blir 70 (hvis bedriftsintern) eller 72 år? Hvilke regler gjelder for pensjonsopptjening og personalforsikringer? Endres aldersgrensene for trygdeytelser? Kurset belyser deretter også tjenestepensjoner og hva som er alternativene for tjenestepensjon i privat sektor.
Videre blir det gjort greie for NHO Pensjon som ny medlemsfordel for NHO. Hva betyr dette av kostnader for bedriften, hva er alternativene for sparing og hvilke resultater ligger i dette for de ansatte? Videre hva skjer med NHO Pensjon når den ansatte slutter i bedriften? Dette og mere til får du svar på ved å delta på kurset.
Sist men ikke minst vil dette kurset gi deg en viktig status rundt uførepensjon. Folketrygden innførte ny uføretrygd i 2015 i tillegg ny lov for uførepensjon i private tjenestepensjoner. Du vil lære mer om de nye reglene for uføretrygd og uførepensjon. Hva innebærer endringene for ansatte og bedrifter, blant annet med tanke på valg av ny uførepensjonsordning for bedrifter som vil ha/har dette?

  • Lære mer om NHO Pensjon som er en ny medlemsfordel for NHO
  • Få den kunnskapen du trenger om tjenestepensjoner
  • Bli oppdatert på endringer rundt pensjon og aldersgrenser samt uførepensjon