Tariffmøte Bodø 19. mai 2016

NHO Nordland inviterer medlemmer av NHO til tariffmøte i Bodø 19. mai

Årets lønnsoppgjør i frontfaget er ferdig forhandlet, men mange bransjer holder på å forhandle eller skal forhandle frem mot sommeren. Etter de sentrale oppgjørene venter lokale forhandlinger på den enkelte bedrift. For å være best mulig forberedt til dette, vil vi gi dere en orientering om følgende temaer:

  • Det økonomiske bakgrunnsbildet
  • Resultatet av frontfagsoppgjøret
  • Lokale forhandlinger – kriterier, prosess, erfaringer og diskusjon.