Kompetanse

Mer næringsrettet utdanningssektor er NHO Nordlands mål for kompetansearbeidet

Publisert 28.10.13

Nordland

Næringslivet har klare forventninger til at utdanningssystemet har evne til å levere den kompetanse som etterspørres, og at det kan gi den nødvendige kompetansemessige styrken til å konkurrere globalt både på kort og lang sikt.

Realfaglig kompetanse og fagopplæring er derfor to hovedsatsingsområder.

Den viktigste utdanningspolitiske utfordringen vi står overfor i Nordland er å sørge for at ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet. Det er derfor svært viktig at samarbeidet mellom lokalt næringsliv og utdanningsinstitusjonene styrkes.