Formidlet 6000 i jobb i 2013

Attføringsbedriftene i NHO Formidlet 6000 i jobb i 2013. Dette er et fantastisk resultat skapt i samspill med bedriftene, og det er tusen flere enn året før.

Publisert 18.12.13

Nordland

Det viser at næringslivet er døråpner for de som er på sin "viktigste reise" – veien tilbake til jobb. Og vi trenger alle som vil og kan jobbe.  Med attføringsbedriftenes kompetanse på veiledning, oppfølging og støtte, og ikke minst deres arbeidslivskompetanse, gir dette bedriftene en trygg og fin måte å rekruttere på.  NHOs rekrutteringsprosjekt "Ringer i Vannet" er en viktig medvirkende årsak til at næringslivet i større grad lykkes i å få kompetente ansatte via samarbeidet med NHOs attføringsbedrifter.  Og det er en stadig økende bevissthet om at det er store muligheter i rekruttering via strategien "Ringer i Vannet". 

Også i Nordland har vi meget gode resultater i 2013.  Våre attføringsbedrifter har formidlet over 250 i jobb, og av disse er har over 40, eller mer enn 16%, fått fast jobb med arbeidsavtale og lønn.  Det er et resultat vi er stolt over, og viser at privat sektor leverer.  Men det er også helt klart at vi ikke hadde fått dette til uten samarbeidet med NAV og NAVs kompetanse på inkluderingsområdet. 
Samarbeidet mellom attføringsbedriftene, næringslivet og NAV gir resultater.  Og vi fortsetter i 2014.