Nye partnerskapsavtaler for skoleåret 2015-2016

- Samarbeid skole og lokalt næringsliv er viktig for rekrutteringen til industri- og teknologibedrifter på Helgeland, sier Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland.

Publisert 05.12.14

Nordland

Kunnskapsparken Helgeland er prosjektleder for ett større skole og næringslivsprosjekt hvor 60 bedrifter har samarbeidet med grunnskoler i 8 kommuner på Nord-Helgeland. 1 300 elever har fått besøke og deltatt i prosjekter i samarbeid med bedriftene.  Nå videreføres dette samarbeidet, og tirsdag underskrev bedriftene og skolene nye partnerskapsavtaler for skoleåret 2015-2016.

- Et svært viktig prosjekt som har ført til 20 % økning i søkningen til realfagene, samt en liten økning i søkning til industrirelaterte fag.  Tilbakemeldingene viser at prosjektet har bidratt til å bygge stolthet og kunnskap om næringslivet og karrieremulighetene på Helgeland, både blant ungdommer, skolesystem og bedrifter. Kunnskapsparken Helgeland har gjort en meget god jobb som prosjektleder, sier Hov.