Alcoa Mosjøen – har aldri hatt så lavt sykefravær

Under IA-uka i Nordland, besøkte IA-rådet bedriften Alcoa i Mosjøen. Bedriften er arbeidsplassen til over 550 arbeidstakere og har 18 lærlinger. I tillegg til aluminiumsverket har også bedriften en anodefabrikk, og de produserer for et marked i hele Europa.

Fra venstre: Kolbjørn Håkonsen fra Virke, Vivi-Ann F Myrlund fra NHO, Rachel Berg fra Alcoa Mosjøen, Mona Halsbakk fra KS, Jørn Farstad fra Alcoa Mosjøen og Gerd Inger Simonsen fra UNIO.

Publisert 22.09.14

Nordland

Fra bedriften orienterte HR-leder Rachel Berg om IA-arbeidet, partssamarbeidet på bedriften og hva de har erfart i dette arbeidet.  "Seniorcoach"  Jørn Farstad supplerte med innspill på hvordan arbeidstakerrollen ivaretas i bedriftens IA-arbeid. IA-rådet fikk en grundig orientering om bedriftens HMS og IA-arbeid, og hvordan ledere og tillitsvalgte  jobber målrettet for blant annet sykefraværet. 

HMS arbeidet er viktig for bedriften, og sikkerhet følges opp kontinuerlig.  Bedriftens fokus i  HMS og IA-arbeidet preges av respekt, verdighet og et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø.  Begge poengterer at gode rutiner, ansvar og roller er viktig.  Men det aller viktigste er "å snakke sammen", også om det som er vanskelig.  Og – tilrettelegging er stikkordet både for å forebygge fravær og for at sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake. De har tatt flere grep for å få til dialogen, blant annet ved å innføre stillingen som "seniorcoach", hvor oppgaven er å følge opp de som sliter, de som blir sykmeldt og hendelser mellom menneskene i bedriften som kan gi grobunn for manglende mestring og fravær. 

Alcoa Mosjøen har lyktes med sykefraværsarbeidet, og redusert fraværet fra rundt 11%  til under 3% i dag.  Dette er et særdeles godt resultat, og i tråd med industriens resultater hvor sykefraværet i avtaleperioden er redusert med over 33%. Både Rachel Berg og Jørn Farstad fremhever godt samarbeid med NAV lokal i sykefraværsarbeidet.

Bedriften jobber målrettet med å få de som står utenfor tilbake i jobb.  Imidlertid sliter de med IA-avtalens delmål 3 og å få "eldre" arbeidstakere til å stå lengre i jobb.  De har innført flere tiltak, men utfordringen er produksjonsinnretningen som er slik at deltidsstilling er vanskelig å få til. 

For IA-rådet var det et lærerikt bedriftsbesøk. Rådet fikk innsyn i hva som virker og gir resultater og hva som er utfordringene i IA-arbeidet.