Anbefaler offensiv bruk av MOOC

- Massive Open Online Courses (MOOC) kan bli en ny kilde til kunnskap og læring på arbeidsplassen, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO. En ny rapport anbefaler offensiv bruk av slike digitale læringsarenaer.

Are Turmo, avdelingsdirektør Kompetanse i NHO

Publisert 19.06.14

Nordland