Besøkte medlemmer i Vesterålen

NHO Nordland på medlemsturne i Vesterålen

#205

NHO Nordland på besøk i Vesterålen

Publisert 18.05.18

Nordland

Samferdsel, rekruttering, arbeidsrett, HMS, skjerpede skatter og avgifter var flere av temaene medlemsbedriftene tok opp da NHO Nordland deltok på medlemsturne i Vesterålen nylig.

Været i Vesterålen viste seg fra sin beste side når alle ansatte i NHO Nordland deltok på bedriftsbesøk i regionen. Dette var en av flere turneer som NHO Nordland og bransjeforeningene gjennomfører i 2018.

- Vi har et klart mål om å bli enda mer synlige for våre medlemsbedrifter i Nordland. Denne gangen stod Vesterålen for tur, sier regiondirektør i NHO Nordland, Ole Hjartøy.

På turneen besøkte vi over 25 bedrifter fra Andenes, Risøyhamn, Sortland, Myre, Stokmarknes og Mo i Rana. Et viktig element i besøkene NHO Nordland gjennomfører er å ta temperaturen på næringslivet i fylket.

- Vi gjennomfører jevnlig møter for å lytte til bedriftene om de innspill de måtte ha til oss. Et gjennomgående tema som næringslivet i Nordland tar opp er at det må ytterligere satses på rekruttering i Nordland, sier Hjartøy.

#120 Fotograf: NHO Nordland

 

 

#205

Tilgangen på kompetent arbeidskraft er avgjørende for at næringslivet i Nordland skal kunne skape større verdiskaping og flere lønnsomme arbeidsplasser i fremtiden. Mange sliter med å tilegne seg den riktige kompetansen til rett tid. Derfor er fagutdanningen i Nordland avgjørende. Den må styrkes og ikke bygges ned. Et godt eksempel på dette er Hålogaland Element i Risøyhamn.

- Hadde Hålogaland Element hatt tilgang på flere fagarbeidere innen tømrerfaget hadde de kunnet øke sin produksjon betraktelig. Derfor mener jeg at satsingen på tømrerfaget på Sortland burde vært styrket, ikke svekket, og vi vil fremover sette større trykke på utdanning og rekruttering, sier Ole Hjartøy.

LNS Fotograf: Ole Henrik Hjartøy

#205

Fremover vil NHO Nordland gjennomføre flere bedriftsbesøk. Vi i NHO Nordland vil gjerne ha innspill fra DEG om hva som er viktig at vi følger opp, enten det er av næringspolitisk karakter eller du lurer på noe generelt. Ønsker du besøk fra oss, ta kontakt med oss allerede i dag.