Differensiert arbeidsgiveravgift - kompenserende tiltak

Kompenserende tiltak for virkningene av endret differensiert arbeidsgiveravgift kommer i revidert nasjonalbudsjett. Det fikk NHOs regiondirektører i Nordland, Troms og Finnmark høre da de i dag møtte statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fra venstre: Regiondir. Trond Skotvold, regiondir. Marit Helene Pedersen, statssekretær Jardar Jesen, Kommunal og moderniseringsdepartementet og regiondir. Ivar Kristiansen

Publisert 18.03.14

Nordland

De tre regiondirektørene Ivar Kristiansen, Trond Skotvold og Marit Helene Pedersen snakket for de berørte næringene, og presenterte konsekvenser endringene vil ha for bedriftene. Særlig tok de for seg transportnæringen, som blir sterkest berørt.

Statssekretær Jensen understreket at man har den samme virkelighetsforståelsen og at endringene gir en utfordring, særlig for den nordlige landsdelen. Han slo imidlertid fast at endringene kommer og blir gjeldende fra 1. juli i år.

- Nå handler det om å finne egnede tiltak som kan bidra som kompensasjon. Her er departementet interessert i å gå i dialog med NHO og næringene for å få innspill, sier regiondirektør Ivar Kristiansen.

Konkrete tiltak kommer etter planen i revidert nasjonalbudsjett.

- Dette haster naturligvis, men vi skal ta statssekretæren på ordet, sier regiondirektør Ivar Kristiansen.