EAT Stockholm Food Forum

NHO har den glede å invitere deg til «EAT Stockholm Food Forum» som arrangeres for første gang i mai i år.

Publisert 03.04.14

Nordland

EAT samler ledere innen næringsliv, politikk og akademia for å diskutere veier til en sunn og bærekraftig matindustri. EATs ambisjon er å bli «Matindustriens Davos».

Før konferansen i Stockholm skal det deles ut lokale priser - «Local EAT Awards» - som hedrer ildsjeler, bedrifter og initiativ som har funnet frem til bærekraftige løsninger innenfor mat og helse. Som partner i «Local EAT Award» ønsker NHO å være med på å løfte frem løsninger som kommer konsumenter, produsenter og samfunnet rundt til gode. Vinnerne av de lokale prisene går videre til finalen i Stockholm.

I vår region vil utdelingen skje i i løpet av april/mai. Du vil få mer informasjon om dette.

Du har allerede nå mulighet til å melde deg på konferansen i Stockholm 26.-27. mai. Konferansen samler rundt 500 internasjonale ledere fra kjente og velrennomerte institusjoner og bedrifter. Tidligere President Bill Clinton er keynote speaker.

Partnere i EAT Stockholm Food Forum er blant annet Harvard, New York Academy of Science, Google og FNs World Food Program, samt en rekke solide, norske og svenske samarbeidspartnere innen mat, helse og bærekraft. EAT er etablert av Stordalen Foundation i samarbeid med det verdensledende forskningsinstituttet Stockholms Resilience Centre.

Velkommen!