EU og endring i statsstøttereglene, differensiert arbeidsgiveravgift

Hva har NHO gjort på saken om differensiert arbeidsgiveravgift etter 15. februar?

Publisert 01.04.14

Nordland

Siden nyheten "slo til som lyn fra klar himmel" 13. mars har NHO i Nordland, Troms og Finnmark (NHO i nord) hatt høyeste prioritet på denne saken og arbeidet sammen med NHO sentralt og de berørte landsforeningene innenfor energi og transport.  Nedenfor ser du hva som er gjort og hva som er i gang.  

Uke 12

 • Igangsetting av utredning av NHO i nord og presentasjon av konsekvenser ved innføring av unntaksreglene for transportbransjen i Nord-Norge.
 • NHO i nord møtte statssekretær Jardar Jensen i Kommunal og moderniseringsdepartementet. Gjennomgang av mulige konsekvenser og fremdrift i forhold til mulighetene for å få omgjort fremlagte forslag til unntak og få til eventuelle kompensasjoner til bedrifter som kan bli berørt.
 • NHO i nord møtte Nord-Norgebenken på Stortinget.
 • Høring på Stortinget
 • NHO i nord møtte Energi og transport-landsforeningene og igangsetting av kartlegging knyttet til eventuelle bedriftsrettede kompenserende tiltak.

Uke 13 og 14

 • NHO og landsforeningene innen transport har fått utredet om innholdet i EUs regionalstøtteregler nødvendiggjør den begrensningen som er lagt inn på transport, som konkluderer med at det ikke er nødvendig. Utredningen ble klar fredag kveld og ble sendt  finansministeren mandag. 
   
 • NHO og representanter for transport- og energi -landsforeningene hadde onsdag forrige uke et møte med embetsverket i Finansdepartementet vedrørende definisjonen på transport og energi i det som er sendt ESA.  I møtet kom det frem at regjeringen også mener at transport kan være en del av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, men at ESA ikke har kunnet akseptere dette nå. Prosessen er beskrevet i svar fra Siv Jensen til Lisbeth Berg-Hansen.
 • NHO og Landsforeningene deltok også på et "høringsmøte" i Arbeiderpartiet avholdt på torsdag.
 • Deltakelse på dialogmøte i Tromsø med bedrifter, næringsorganisasjoner og representanter fra  Nordnorgebenken på Stortinget.
 • NHO har i samarbeid med de relevante Landsforeningene spilt inn forslag til begrensninger i sektorunntakene. Se vedlagte notat fra 28. mars som er oversendt Finansdepartementet. FIN skal ha møte 2. april med ESA, og trengte innspill kjapt.
 • Kompenserende tiltak; vi forholder oss worst case til at det som er notifisert blir gjeldende. Vi samler nå inn forslag til kompenserende tiltak fra Landsforeningene som vi vil vurdere og fremme for  regjeringen – som har sagt de skal komme i Revidert nasjonalbudsjett.

For mer informasjon, kontakt regiondirektør Ivar Kristiansen, tlf. 9924 4895 eller på mail ivar.kristiansen@nho.no