Fordeling av SkatteFUNN midler i de enkelte fylker

SkatteFUNN – skatteinsentivet for bedriftenes forskning og utvikling – har vært en ubetinget suksess.

Publisert 11.03.15

Nordland

NHO har i alle år kjempet for å styrke SkatteFUNN ordningen.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • bedriften din har nytte av resultatet

For mer informasjon om SkatteFUNN-ordningen, ta kontakt med:

Sander J. Tufte
avdelingsdirektør
Avdeling for SkatteFUNN
Divisjon for Innovasjon
Mobiltlf: 41241869
E-post: sjt@forskningsradet.no

Norges forskningsråd
Drammensveien 288
Postboks 564
1327 Lysaker
Sentralbord: 22 03 70 00
Telefaks: 22 03 70 01
www.skattefunn.no