Hva om du måtte betale eiendomsskatt på TVen eller kjøleskapet ditt hjemme?

Regjeringen har sendt på høring et forslag om å fjerne skatten omtalt som "Eiendomsskatt på verker og bruk". Saken er blitt liggende i departementet.

#205

Roald Gulbrandsen - Olav Breivik

Publisert 21.06.17

Nordland

Etter gjeldende regler skal arbeidsmaskiner mv. tas med i eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk når de anses å være ”ein part av sjølve føretaket”. Støttepartiene har tidligere støttet å fjerne skatten. For flere av bedriftene regiondirektør i NHO Østfold, Roald Gulbrandsen, har møtt i Østfold er dette en viktig sak.

Uforutsigbarhet rammer bedriftene

Skattetakstene er for høye og reglene er for uklare. Nesten 60 prosent av NHOs medlemsbedrifter mener det er viktig å prioritere større forutsigbarhet i det offentliges fortolkning av reglene. Det viste NHOs Økonomibarometer for 1. kvartal i år der 2096 bedrifter svarte. På spørsmål om hvilke rammebetingelser som er viktigst handlet seks av 22 forslag om skatt. Bedre forutsigbarhet var det nest viktigste av skatteforslagene og over 20 prosent mente at det er svært viktig å prioritere dette. 

“Eiendomsskatt på verk og bruk er en skatt på arbeidsplassen til folk. Det er ikke bare en skatt på bygningene, men også en skatt på maskinene. Det samme som om folk skulle betalt eiendomsskatt på TVen eller kjøleskapet hjemme “, sier regiondirektør Roald Gulbrandsen.

Rammer sysselsettingen

Høye takster og uklare regler gjør både at nye bedrifter kvier seg for å etablere seg her, og det er skadelig for de mange små og store bedriftene rundt omkring i regionen vår. Østfold trenger at det skapes flere arbeidsplasser. Da må hindringer som denne uforutsigbare maskinskatten fjernes.

"Bedrifter er et gode for kommunene, ikke en plage de må forsøke å unngå", fortsetter Gulbrandsen

Tar ikke høyde for dårlige økonomiske tider

Denne skatten er en skatt basert på verdiene av bygg og eiendeler i bedriften. Det gjelder takstene på alle typer næringseiendommer, ikke bare verk og bruk, men også hoteller og andre bedrifter med stor bygningsmasse.

"Skatten er den samme om bedriften går bra eller dårlig. Da er det særlig uheldig at den er så høy." avslutter Gulbrandsen

Skatt på arbeidende kapital reduserer nyskapningen

Olav Breivik er fra Hobøl og er ordfører i kommunen. I næringslivet innehar han flere dusin roller. Breivik har over tid investert stort i eiendom, bil, byggevare og helse i Østfold. Olav Breiviks forretninger skyter stadig mer fart og Breivik vurderer stadig nye oppkjøp hvor han planlegger for nye aktiviteter.

Man kan ikke skatte seg til velferd, men man kan investere seg til å oppnå velferd. Hvorfor skal det være dyrere for oss nordmenn å drive bedrift i Norge enn det er for utlendinger? Kapitalen er global og flytter seg etter avkastning. Forutsigbarheten er helt avgjørende for langsiktige investeringer", forteller Breivik.

Skatt på arbeidende kapital reduserer nyskapningen. Skatt på næringsbygg reduserer for nye investeringer på nye arbeidsplasser. Hvorfor må en produksjonsarbeider betale opptil 70 ganger mer i skatt på arbeidsplassen sin enn en advokat?", avslutter storinvestoren Breivik.