Hvordan lykkes i Europa?

EUs mange program for næringsutvikling og forskning/innovasjon åpner store muligheter for norsk næringsliv. Lær mer om hvordan du kan bli med på dette!

#205

#120 Fotograf: Horisont 2020

Publisert 29.12.17

Nordland

Ønsker du å videreutvikle din egen virksomhet, har du fokus på forskning og innovasjon, ser du etter internasjonale nettverk og muligheter, vil du være med å løse fremtidens samfunnsutfordringer? Da bør du være best mulig forberedt. Det kan du bli ved å delta på EU-studiet ved Nord universitet!

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Nå ligger ca. 400 milliarder kroner klare til å utvikle Europas konkurransekraft de neste tre årene. I tillegg har EU mange regionale program for næringsutvikling og samarbeid. Dette gir unike muligheter for norske bedrifter og organisasjoner til å utvikle seg gjennom deltakelse i internasjonale prosjekter.

For å være best mulig forberedt til å delta i internasjonale prosjekter, bør man kjenne til hvordan EUs virkemidler fungerer og hva som er viktig når man skal lage gode prosjekter og søknader om finansiering av utviklingsarbeid. Nord universitet tilbyr derfor et samlingsbasert 10 studiepoengs kurs i EUs virkemidler for forskning og innovasjon våren 2018. Studiet gir kunnskap om EU sine forskningsprogram, bygging av prosjektkonsortium, søknadsprosesser og drift av EU-programmer. Målgruppe er FoU-personell fra bedrifter og instituttsektor, kunnskaps- og næringsparker, mastergradsstudenter og ansatte ved høyskoler og universitet.

Les mer om studiet og meld deg på her.